Świadczenia z tytułu wypadku przy pracy

id-100224664

Nigdy nie wiadomo czy podczas wykonywania obowiązków zawodowych nie dojdzie do nieszczęśliwego zdarzenia. Warto wtedy pamiętać, że w wielu sytuacjach można ubiegać się o zadośćuczynienie lub odszkodowanie za wypadek przy pracy. Świadczenia udzielane z tego tytułu mogą w pewnym stopniu zrekompensować doznane szkody − trzeba tylko wiedzieć kiedy przysługują i jaki mogą mieć charakter.

Wypadek przy pracy – świadczenia

Wypadek przy pracy ma miejsce za każdym razem, kiedy dochodzi do nagłego zdarzenia, w wyniku którego pracownik doznaje urazu lub traci życie. Zgodnie z definicją podaną w art. 3 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, musi ono być wywołane przyczyną zewnętrzną i mieć związek z wykonywaną pracą. Jak podaje ustawa, oznacza to, że jako wypadek przy pracy zalicza się wydarzenia, które nastąpiły „podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych; podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia; w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy”. Trzeba jednak pamiętać, że świadczenia przysługują tylko wtedy, jeśli w chwili zdarzenia osoba poszkodowana nie znajdowała się pod wpływem alkoholu bądź środków psychotropowych.

Świadczenia z tytułu wypadku przy pracy – kto ich udziela?

Jeżeli nie ma wątpliwości, że doszło do zdarzenia uprawniającego do przyznawania świadczeń, trzeba się jeszcze dowiedzieć, kto jest odpowiedzialny za ich udzielenie. Pierwszą taką instytucją jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który wypłaca m.in. jednorazowe odszkodowania za trwały uszczerbek na zdrowiu, a także zasiłek chorobowy i rentę z tytułu niezdolności do pracy. Prawo cywilne zakłada, że w szczególnych sytuacjach pracodawca też jest zobowiązany do wypłacenia zadośćuczynienia bądź odszkodowania za wypadek przy pracy – świadczenia z tego źródła są przyznawane wtedy, gdy pracownik potrafi wykazać, że to pracodawca ponosi odpowiedzialność cywilną za zaistniałe zdarzenie.

Rodzaje świadczeń należnych od pracodawcy

Istnieją różne typy świadczeń, jakich można się domagać od pracodawcy w ramach odszkodowania za stratę majątkową lub zadośćuczynienia za szkodę o charakterze niemajątkowym. Może to być, np. zwrot kosztów poniesionych w związku z leczeniem, dojazdem do placówek medycznych, zakupu niezbędnej aparatury albo opłaty za usługi opiekunek bądź pielęgniarek. Jeśli w wyniku doznanego uszczerbku na zdrowiu, pracownik musi zmienić swój zawód, pracodawca będzie miał obowiązek zapłacić za szkolenia przyuczające do nowej profesji. W zależności od poniesionych szkód, osoba poszkodowana może też otrzymać rentę, jeśli wypadek pozbawił ją częściowej bądź całkowitej możliwości wykonywania pracy zarobkowej lub jej widoki na przyszłość uległy pogorszeniu. Sam fakt, że zwiększyły się dotychczasowe potrzeby pracownika, już upoważnia do pobierania renty o ile zwiększenie tych potrzeb jest stałym wydatkiem jaki poszkodowany musi ponosić.

Świadczenia z tytułu wypadku przy pracy mogą mieć różny charakter w zależności od rodzaju doznanych szkód oraz przyczyny zdarzenia. Informacje na ten temat, można znaleźć na stronie http://odszkodowaniedlapracownika.pl/. Należy pamiętać, że im większa znajomość praw przysługujących pracownikowi, tym większe są szanse na otrzymanie należnej rekompensaty.

Przeczytaj również inne ciekawe artykuły:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>