Czas pracy kierowcy – jak go poprawnie rozliczać?

Transport drogowy, a w szczególności zarządzanie flotą to skomplikowane i odpowiedzialne zajęcie. Im dalsze trasy, przekraczające wiele granic oraz im tonaż pojazdów wyższy, tym więcej znaleźć można przepisów i regulacji, którymi należy się kierować, by nie doprowadzić do konfliktu z prawem oraz z osobami, które mają bezpośredni wpływ na zachowanie podstaw bezpieczeństwa ruchu na drodze, czyli kierowcami. Z całej puli obowiązków pracodawcy dotyczących floty pojazdów, jednym z najistotniejszych jest rzetelne rozliczanie czasu pracy kierowców.

Czas pracy kierowcy oraz jego rozliczanie

Samopoczucie kierowcy jest niezwykle istotne z punktu widzenia zachowania bezpieczeństwa na drodze. Dlatego sporządzono wiele przepisów, które mówią o tym, ile godzin maksymalnie może wykonywać on swoją pracę, jaki powinien być minimalny czas odpoczynku. Określają również sposoby prowadzenia ewidencji czasu pracy w taki sposób, by był w jak najmniejszy sposób podatna była na ewentualne manipulacje. Jest to wiele skomplikowanych czynników, które należy połączyć ze sobą, dlatego warto zwrócić się do zewnętrznej firmy, która wesprze przedsiębiorstwo zarówno w analizie przepisów, jak i w tej niełatwej czynności, jaką jest rozliczanie czasu pracy kierowców. W ciągu doby rozróżnia się dwa typy godzin – dzienne i nocne. Do tych drugich należny jest dodatek, który musi być doliczony do każdej pensji kierowcy. Ponadto, każdorazowo kierowca jest zmuszony do odbycia przerwy przymusowej, która musi trwać minimum 45 minut i nastąpić po każdych 4,5 godzinach pracy. Dodatkowo narzucony jest maksymalnie 56-godzinny, tygodniowy czas pracy, przy czym spada on do 90 godzin w dwóch, następujących po sobie tygodniach. Trochę inaczej sytuacja wygląda w przypadku pojazdów do 3,5 tony, dla których dopuszcza się maksymalnie 13 godzin pracy z jedenastogodzinną przerwą.

Ewidencja czasu Twojego kierowcy

Ewidencję czasy pracy prowadzi się na podstawie zapisów na tzw. wykresówkach, wydrukach z karty kierowcy i tachografu oraz plików z nich pobranych, jeżeli tachograf jest cyfrowy. Dla tych dokumentów sporządza się odpowiedni rejestr. Można prowadzić ewidencję jako rejestr zawierający dane o pracy w poszczególnych dobach, w tym w niedziele i święta, a także porze nocnej, w godzinach nadliczbowych oraz w dniach wolnych od pracy. W analizie czasu pracy muszą być też odnotowywane dyżury, urlopy, zwolnienia od pracy oraz inne, usprawiedliwione i nieusprawiedliwione nieobecności w pracy.

Inne rozliczenia

Do wynagrodzenia kierowcy wlicza się nie tylko jego godziny pracy, ale też diety, delegacje czy ryczałty noclegowe. Zależnie od tras, którymi zmuszony jest się poruszać kierowca, zakresu ich przebiegu (krajowe, zagraniczne) wynagrodzenie to naliczane będzie od różnych stawek obowiązujących w danym kraju. Pracodawca zależnie od sporządzonej umowy oraz pojazdu z miejscem noclegowym lub bez, zobowiązany jest też do wypłaty ryczałtu za nocleg.

Rozliczanie czasu pracy kierowców ma bardzo istotne znaczenie dla funkcjonowania przedsiębiorstwa i wcale nie jest najłatwiejszą czynnością. Zależnie od rodzaju pojazdu, jego przeznaczenia oraz faktycznej liczby godzin spędzanej w podróży przez kierowcę, jego czas będzie inaczej rozliczany. Nie można zapomnieć o tym, że prawidłowe rozplanowanie trasy i czasu jej trwania ma ogromny wpływ na zachowanie bezpieczeństwa na drodze, które może być znacznie zachwiane przez zmęczonego kierowcę, który odbywa już zbyt długą podróż bez odpoczynku.

Polecamy również: Zamów kuriera DPD, DHL, UPS i Fedex  online taniej nawet o 70 %

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *