Czym jest malowanie piecowe metalu?

Malowanie piecowe to inaczej malowanie proszkowe metali. Jest to skuteczna metoda, która pozwala uzyskać mocną i trwałą warstwę ochronną i dekoracyjną, która jest odporna na działanie czynników zewnętrznych, w tym ekstremalne temperatury, agresywne środowisko i promieniowanie ultrafioletowe. Pokryty proszkiem element umieszcza się w specjalnym piecu w celu utrwalenia powłoki.

Do utwardzenia powłoki proszkowej potrzebne są piece. Piece do utwardzania farb proszkowych wytrzymują temperatury do 230°C, są wystarczająco duże, aby pomieścić wszystkie elementy malowane proszkowo. Piec w malowanie metalu Warszawa spełnia wszelkie

Technologia malowania proszkowego. Polimeryzacja

Po nałożeniu farby proszkowej produkt kierowany jest do etapu tworzenia powłoki. Polega na stopieniu warstwy farby, następnie wytworzeniu powłoki lakierniczej, jej utwardzaniu i schładzaniu. Topienie i polimeryzacja odbywają się w specjalnym piecu. Istnieje wiele odmian komór polimeryzacyjnych, ich konstrukcja może się różnić w zależności od warunków i charakterystyki produkcji w konkretnym przedsiębiorstwie. Malowanie metalu Warszawa proces ten jest zautomatyzowany.

Topienie i polimeryzacja zachodzi w temperaturze 150-220°C przez 15-30 minut, po czym farba proszkowa polimeryzuje, tworząc tzw. film. Głównym wymaganiem stawianym komorom polimeryzacyjnym jest utrzymanie stałej zadanej temperatury. Dopuszczalne są jedynie niewielkie wahania temperatury do 5°C w różnych częściach pieca. Ma to w pływ na równomierne nagrzanie produktu.

Jak działają piece do malowania proszkowego?

Po podgrzaniu w piecu produktu z nałożoną warstwą farby proszkowej cząsteczki farby topią się, przechodzą w stan lepki i łączą się w ciągłą warstwę, jednocześnie wypierając powietrze, które znajdowało się w warstwie farby proszkowej. Część powietrza może nadal pozostawać w warstwie, tworząc pory, które pogarszają jakość powłoki. Aby uniknąć pojawienia się porów, malowanie piecowe metalu należy przeprowadzać w temperaturze powyżej temperatury topnienia farby, a powłokę należy nakładać cienką warstwą.

  • Przy dalszym podgrzewaniu produktu farba wnika głęboko w powierzchnię, a następnie utwardza ​​się. Na tym etapie powstaje powłoka o określonych cechach struktury, wyglądzie, wytrzymałości i właściwościach ochronnych.
  • Podczas malowania dużych części metalowych temperatura ich powierzchni rośnie znacznie wolniej niż w przypadku wyrobów niewielkich, przez co powłoka nie ma czasu na pełne utwardzenie. Skutkuje to spadkiem jej wytrzymałości i przyczepności. W takim przypadku wdraża się wstępnie podgrzewanie lub wydłuża się czas utwardzania.

Zaleca się utwardzanie w niższych temperaturach i przez dłuższy czas. Ten tryb zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia defektów i poprawia właściwości mechaniczne powłoki.

Na czas uzyskania wymaganej temperatury na powierzchni wyrobu ma wpływ masa wyrobu oraz właściwości materiału, z którego wykonana jest część.

Malowanie piecowe metalu, dobór

Po utwardzeniu malowana powierzchnia poddawana jest chłodzeniu. W tym celu stosuje się specjalne komory chłodnicze, które mogą być częścią pieca do utwardzania, ale także proces ten może przebiegać na wolnym powietrzu.

Właściwy tryb tworzenia powłoki należy dobrać, uwzględniając rodzaj farby proszkowej, charakterystykę malowanego produktu, rodzaj pieca itp. Należy pamiętać, że temperatura odgrywa decydującą rolę w malowaniu proszkowym.

Po ostygnięciu produktu powłoka jest gotowa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *