Ewidencja BDO — dlaczego jest potrzebna i na czym polega?

Przedsiębiorcy, którzy posiadają odpady, muszą prowadzić ewidencję elektronicznie w Bazie Danych o Produktach i Odpadach oraz o Gospodarowaniu Odpadami, czyli w BDO. Aby ją poprawnie prowadzić, należy posiadać konto indywidualne w bazie BDO. Tylko do końca 2020 roku można było ewidencjonować odpady w formie papierowej. Wytwarzanie odpadów i gospodarowanie nimi w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej wiąże się z przestrzeganiem przepisów, które często ulegają zmianie. Warto na bieżąco obserwować wszystkie zapisy, aby nie zostać ukaranym grzywną.

Czym jest ewidencja BDO?

Ewidencja BDO jest rodzajem dokumentacji, do której mogą mieć wgląd organy zewnętrzne, aby wiedzieć, ile i jakiego rodzaju odpady powstają w konkretnej firmie. Kontroli może dokonywać policja, GIOŚ oraz WIOŚ, które weryfikują czy sprawozdania są składane przez przedsiębiorców. Należy pamiętać, że sprawozdania, składa się na podstawie ewidencji, prowadzonej w systemie.

Prowadzenie ewidencji BDO pozwala na sprawdzenie, jakie odpady wytwarzane są w wyniku prowadzenia działalności, w jakich ilościach i w jaki sposób zostały zagospodarowane. Aby wszystko odbyło się poprawnie, ewidencja musi być dokonywana zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o odpadach. Zgodnie z jej nowelizacją, poszerzył się także zakres kar dla wytwórców, przez co przepisy stały się jeszcze bardziej restrykcyjne.

Jakie błędy są najczęściej popełniane przy prowadzeniu ewidencji BDO i jakie grożą za nie kary?

W związku z dbałością o poprawność wypełnianych Kart Ewidencji Odpadów weszła w życie nowelizacja ustawy o odpadach, która zaostrza przepisy dotyczące prowadzenia ewidencji. Karze będzie podlegało przede wszystkim nieprowadzenie ewidencji lub jej niezgodność ze stanem faktycznym. Niedopuszczalne jest również niedotrzymywanie terminów oraz podawanie nieprawidłowych dat w ewidencji. Podczas kontroli sprawdzane są daty zawarte w ewidencji i porównywane z tym, co wydarzyło się w rzeczywistości.

Jeśli, pomimo obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, nie robi się tego, robi się to w sposób nieterminowy lub niezgodny z faktyczną ilością/rodzajami przekazywanych odpadów, grozi kara grzywny do 5 tysięcy lub kara aresztu. W zależności od sytuacji na przedsiębiorcę może zostać nałożona również kara administracyjna w wysokości od 1000 zł do 1 miliona zł.

Błędy w prowadzonej ewidencji wychodzą najczęściej dopiero podczas kontroli. Dlatego ważne jest, aby prowadzić ewidencję na bieżąco i w sposób rzetelny, Pamiętaj, każda firma, która uzyskała wpis do ewidencji BDO i posiada odpowiednio nadany numer, jest zobowiązana do elektronicznego prowadzenia ewidencji.

Ewidencja BDO – jakie dokumenty są potrzebne?

To, jakich dokumentów przedsiębiorca używa do ewidencji odpadów, będzie zależało od rodzaju odpadów, jakie wytwarza oraz ich ilości.

W przypadku wytwarzania przez firmę odpadów niebezpiecznych powyżej 100 kg rocznie lub odpadów innych niż niebezpieczne w ilości ponad 5 ton rocznie firma zobowiązana jest do prowadzenia Kart Ewidencji Odpadów (KEO).

Firmy, które wytwarzają odpady i nie przekraczają podanych mas, mogą prowadzić ewidencję wyłącznie na podstawie Kart Przekazania Odpadów (KPO).

Co istotne, wszystkie dokumenty i dane, na podstawie których sporządzane są karty ewidencji odpadów, trzeba przechowywać przez pięć lat i udostępniać na żądanie upoważnionych organów.

Istotną informacją jest to, że ewidencja BDO powinna być prowadzona na bieżąco przez wytwórcę odpadów. Do dat podchodzi się tutaj bardzo indywidualnie, poprzez przeprowadzenie analizy każdego przedsiębiorstwa, które wytwarza odpady. Dzięki niej można ustalić częstotliwość i regularność uzupełniania ewidencji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *