Ewidencja czasu pracy w firmie – on-line czy tradycyjna?

Ewidencja czasu pracy w firmie – on-line czy tradycyjna?

Kodeks pracy zobowiązuje każdego pracodawcę do prowadzenia ewidencji czasu pracy. Służy ona prawidłowemu ustaleniu należnego wynagrodzenia. Pracownik ma prawo wglądu do ewidencji na żądanie.

Ewidencja tradycyjna

Ewidencja czasu pracy prowadzona w formie karty musi zawierać informacje o czasie pracy, godzinach nadliczbowych, dniach wolnych, dyżurach, zmianach, urlopach, nieobecnościach usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych. W przypadku pracownika nieletniego konieczne jest wykazanie czasu pracy w ramach przygotowania zawodowego, przy pracach zabronionych młodocianym. Do ewidencji dołącza się wszelkie zwolnienia, wnioski o urlopy, zgody na wyjścia itp. Dokument może obejmować rozliczenie tygodniowe, miesięczne, kwartalne lub roczne. Do wypełnienia karty mogą być stosowane symbole zrozumiałe i czytelne dla pracownika oraz organów kontroli. Nie ma konieczności wpisywania do niej godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy, a tylko czasu. Lista obecności może być dokumentem uzupełniającym.

Elektroniczna ewidencja czasu pracy

Karta ewidencji wymaga dużo pracy, dlatego korzystnym i zgodnym z prawem rozwiązaniem jest stosowanie elektronicznej jej wersji. System inewi.pl umożliwia dostęp z komputera, tabletu i telefonu. To aplikacja pozwalająca na generowanie raportów i zestawień. W każdej chwili mamy możliwość wydruku danych, potrzebnych w przypadku kontroli. Dokumenty przechowywane są w chmurze przez 3 lata, nawet po zakończeniu korzystania z systemu. Po okresie trzech lat roszczenia wynikające ze stosunku pracy przedawniają się i nie ma potrzeby przechowywać dłużej ewidencji czasu pracy. Dzięki aplikacji pracownicy działu kadr mają znacznie mniej pracy. To także zmniejszenie papierologii w firmie. Dokumenty w każdej chwili są dostępne, ale nie muszą przy tym zajmować półek w firmie.

Prowadzenie ewidencji jest obowiązkiem pracodawcy, a za wykrycie nieprawidłowości grozi wysoka kara. System elektroniczny znacznie ułatwia zadanie.

Zapraszamy również do przeczytania bardzo ciekawego artykułu: Jak efektywnie prowadzić ewidencję czasu pracy?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *