Ile przysługuje urlopu przy zatrudnieniu na pół etatu?

Zatrudnienie na pół etatu oczywiście zmniejsza liczbę godzin do przepracowania przez pracownika – w tym przypadku o połowę. Co więc logicznie, także wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego na niepełny etat będzie mniejszy. Warto poznać przepisy w tym zakresie, żeby być przygotowanym pracodawcą oraz pracownikiem, który zna swoje obowiązki i przywileje.

Ile urlopu na pół etatu?

Zatrudnienie na pół etatu powoduje, że proporcjonalnemu zmniejszeniu ulega przysługujący pracownikowi urlop. Należy bowiem pamiętać, że wymiar urlopu w polskim prawie określa art. 154 ustawy Kodeks pracy. Zgodnie z nim „wymiar urlopu wynosi:

1) 20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat;
2) 26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat”.

Jak więc widać, długość urlopu po pierwsze zależy od okresu zatrudnienia. Ustalając więc proporcję dla pracownika zatrudnionego na pół etatu, i tak w pierwszej kolejności bierzemy pod uwagę, czy jest zatrudniony 10 lat czy krócej. Przy określaniu liczby dni dla pracownika na pół etatu zaokrągla się w górę niepełny dzień urlopu do pełnego dnia.

Zatrudnienie na połowę etatu powoduje więc także zmniejszenie o połowę przysługującego urlopu. Dla pracownika ze stażem pracy do 10 lat – będzie to 10 dni (połowa z 20 dni), a dla pracownika zatrudnionego ponad 10 lat – odpowiednio 13 dni (połowa z 26 dni).

Co ważne – pracownikowi zatrudnionemu na niepełny etat udziela się urlopu w godzinach, a nie w dniach.

Urlop na 1/2 etatu – ile się należy?

Wiadomo więc już, ile urlopu należy się pracownikowi zatrudnionemu na 1/2 etatu. Należy jednak wziąć pod uwagę, że urlopu udziela się w dni pracy pracownika zgodne z obowiązującym w danej firmie rozkładem czasu pracy.

Urlop na pół etatu udzielany jest w godzinach. Oznacza to, że odpowiada dobowemu wymiaru czasu pracy zatrudnionej osoby – w danym dniu. Jak wiadomo, jeden dzień urlopu jest równy ośmiu godzinom. Oblicza się więc to następująco:

Przy 13 dniach wolnych: 13 x 8 godzin = 104 godziny urlopu (dla pracownika zatrudnionego ponad 10 lat).
Przy 10 dniach wolnych: 10 x 8 godzin = 80 godzin urlopu (dla pracownika zatrudnionego krócej niż 10 lat).

Za dni spędzone na urlopie pracownik otrzymuje takie wynagrodzenie, jakby był w pracy. Przy zatrudnieniu na 1/2 etatu dostaje więc za dni wolne wynagrodzenie właśnie jak za pół etatu.

Bibliografia:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *