Jak wygląda praca pracownika budowlanego?

pomocnik-budowlany-praca

Praca na stanowisku pracownika budowlanego jest pracą, która z zewnątrz nie jest odpowiednio doceniana. Większość osób nie związanych z tematem kojarzy zwykle pracownika budowlanego, jako robotnika o niskich kwalifikacjach, który jak żywcem wyjęty z PRL-u, potrafi tylko robić fuszerki i tak zwane fuchy. Nic bardziej mylnego. Oczywiście, jak zwykle, wyjątki potwierdzają regułę – tutaj także. Ale obecnie większość robotników budowlanych, to osoby o odpowiednich kwalifikacjach, wiedzy oraz umiejętnościach.

Generalnie możemy podzielić według różnych kryteriów wspomnianych pracowników. Może to być podział ze względu na staż pracy, ze względu na wykształcenie, czy ze względu na specjalizację. Jednak żaden podział nie jest jednoznaczny i nie zawsze sprawdzi się w każdych warunkach. Czasami bowiem, osoba o niższym wykształceniu ale za to z dłuższym stażem pracy potrafi pracownika wykształconego „zagnać w kozi róg”. Bywa też tak, że pracownik wykwalifikowany, o długim stażu, ustępuje wiedzą i/lub umiejętnościami osobie o krótszym stażu pracy – a powód tego jest dość prozaiczny – młodzi zwykle chętniej i łatwiej przyswajają wiedzę i nowe umiejętności, chętniej się uczą, przekwalifikowują, dokształcają.

Podział pracowników budowlanych

Aby jednak nie komplikować, można przyjąć dość prosty podział pracowników budowlanych.

Pierwsza grupa to robotnicy fizyczni, niewykwalifikowani. Ich praca jest zwykle bardzo ciężka i dość monotonna, gdyż do ich zadań należy zwykle pomoc pracownikom wykwalifikowanym. Mogą więc sprzątać, dostarczać materiały, etc. – czyli wykonywać wszystkie te czynności, do których nie trzeba się przygotowywać (w sensie nauki), ani do których nie trzeba posiadać odpowiednich predyspozycji, wiedzy, umiejętności obsługi narzędzi i tak dalej.

Druga grupa to pracownicy wykwalifikowani. Zwykle posiadają wiedzę teoretyczną i praktyczną nabytą w szkole zawodowej, czasami w technikum. Tutaj już można dokładnie określić, czym dany pracownik będzie się zajmował, gdyż ma swego rodzaju specjalizację. Mimo, iż część umiejętności i wiedzy może pokrywać się pomiędzy poszczególnymi specjalizacjami, to raczej nie zdarza się, aby osoba, która jest „dobra” w jednej dziedzinie, chciała zajmować się czymś innym – gdyż nabranie odpowiedniego doświadczenia, to kwestia zwykle wielu lat. Dlatego też oprócz odpowiedniego wykształcenia, pracownik budowlany wykwalifikowany musi posiadać doświadczenie – a to oczywiście nabywa się tylko poprzez pracę, pracę i jeszcze raz pracę. Osoba taka musi także w bezbłędny sposób umieć odczytywać wszystkie rysunki techniczne – jest to niezbędne, aby odczytać projekty architektoniczne, które są podstawą.

Trzeci rodzaj pracowników, o których tutaj nie będzie zbyt wiele, to osoby, które po studiach zarządzają projektami, bądź ludźmi na budowie – mowa tu oczywiście o inżynierach, którzy zwykle nadzorują większość prac budowlanych, oraz ewentualnie – pracowników, którzy te prace wykonują.

Fakty warte podkreślenia

Jeśli jednak weźmiemy pod uwagę dwie pierwsze grupy (jako minimum 90 procent pracowników, którzy są zaliczani jako robotnicy budowlani), to należy przede wszystkim podkreślić kilka faktów. Po pierwsze – pracownik wykwalifikowany, to osoba o odpowiedniej wiedzy, umiejętnościach, doświadczeniu. Po drugie – praca jest pracą fizyczną, co oznacza iż pracownik budowlany musi cieszyć się dobrym stanem zdrowia, oraz odpowiednią kondycją fizyczną. Po trzecie – jak w prawie każdej branży, tak i tu występuje specjalizacja. Oznacza to, że zwykle szukamy osoby, która posiada doświadczenie w danym zawodzie – np. malarza, tynkarza, cieśli, etc. – rzadziej szukamy „złotej rączki”, jeśli zależy nam tylko na wykonaniu konkretnej czynności (np. pomalowania ścian).

Pracownik budowlany może pracować zarówno na swój własny rachunek, jak i w spółce z innymi osobami (szczególnie za granicą są modne brygady remontowo-budowlane, gdzie jest np. po jednej osobie, która zna się na konkretnych czynnościach), ale także ogrom pracowników jest zatrudnionych w firmach prywatnych czy –już obecnie dużo rzadziej- państwowych. Niezależnie od wszystkiego – jest to zawód z przyszłością i nigdy dla takich osób pracy nie zabraknie…

Informacje zebrane dzięki współpracy z serwisem http://www.dominanta.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *