Kto może mieć dostęp do dokumentacji medycznej?

Prowadzenie dokumentacji medycznej jest jednym z zadań lekarskich. To na nich jest spisana większość informacji wrażliwych dotyczących pacjenta. Kto może mieć do niej dostęp? Odpowiadamy w poniższym artykule.

Jak jest rola dokumentów medycznych?

Prowadzenie rzetelnej dokumentacji medycznej ma zapewnić najwyższą jakość leczenia pacjenta. Dobrze przygotowana i uporządkowana pozwala podejmować jasne kroki dalszego przebiegu badań. Nierzetelne ich prowadzenie może prowadzić do wielu konsekwencji nie tylko dla chorego, ale także placówki zdrowia. Dokumentacja ma także duża wartość w momencie popełnienia błędu medycznego, który spowodował uszczerbek na zdrowiu pacjenta. Jest to ważny dowód w trakcie roszczenia. Poza tym dana placówka ma obowiązek przechowywać je w sposób odpowiedni z naciskiem na ochronę danych osobowych. Do wglądu mają je pacjenci oraz upoważnione przez nich osoby.

Kto ma dostęp do dokumentacji medycznej?

Jako pacjent masz wgląd do swojej dokumentacji medycznej, w której znajdziesz historię leczenia. Udostępnienie jej jest możliwe na kilka sposobów:

  • możliwa do wglądu w placówce, która udzielała świadczenie zdrowotne,
  • na informatycznym nośniku danych,
  • przez przygotowanie kopii dokumentów,
  • przez komunikację elektroniczną,
  • przez wydanie oryginału z zastrzeżeniem oddania go po wykorzystaniu.

Tylko na żądanie pacjenta można udostępnić jego dokumentację medyczną osobie trzeciej. Aby przyznać taką możliwość, osoba upoważniona powinna złożyć wniosek do danej placówki na piśmie, drogą elektroniczną lub ustnie. Jest to podstawowa forma udzielania informacji. Placówka medycznie nie może odmówić udostępnienia dokumentacji medycznej. Musi się to odbyć możliwie jak najszybciej, bez zwłoki. Jeśli osoba upoważniona musi odebrać badania i ich historię w miejscu udzielania świadczenia zdrowia, niemożliwe jest, aby podmiot żądał od niej poświadczenia urzędowego lub notarialnego. Zgoda na upoważnienie osoby trzeciej nie jest zależna od lekarza. Więcej informacji na ten temat, możesz przeczytać w artykule adwokata Krzysztofa Śpiewaka: https://adwokatspiewak.pl/udostepnianie-dokumentacji-medycznej/.

Podmioty uprawnione do wglądu w dokumentację

Oryginały dokumentów medycznych mogą być udostępnione tylko wyznaczonym podmiotom. Należą do nich sądy powszechne, organy władzy publicznej, lekarze sądowi oraz inne instytucje, które są do tego uprawnione na mocy innych przepisów. Za zgodą upoważnionej osoby, jej dokumentacja może trafić do firmy ubezpieczeniowej, którą obowiązuje ochrona danych osobowych. Ponadto pacjent może udostępnić ją uczelniom wyższym w celach naukowych, jednak bez możliwości swojej identyfikacji.

Ile kosztuje udostępnienie dokumentów?

Pierwsza kopia pełnej dokumentacji medycznej jest udostępniania bez opłat. Jeśli pacjent zgłasza się ponownie o wydanie kopii dokumentacji za darmo, otrzymuje dokumenty, których wcześniej nie dostał ostatnim razem. Jednak placówki medyczne mogą pobierać opłatę za kopie, odpisy czy wyciągi. Jeśli ustali się wcześniej termin udostępnienia dokumentacji medycznej pacjenta – jest to wykonywane bezpłatnie. Podmioty medycznie nie mogą tego utrudniać przez wewnętrzne regulacje.

Dokumentacja pacjenta po jego śmierci

Jeśli pacjent umrze, jego dokumentacja automatycznie zostaje przekazana osobie upoważnionej za życia osoby zmarłej, a także najbliższej osobie, np. mąż czy żona. W przypadku, gdy pacjent przed śmiercią zaznaczył, iż do jego dokumentacji medycznej nie mają prawa wglądu najbliżsi. Taki zapis musi być zawarty w dokumentach, nawet jak pacjent wyraził to w formie ustnej. Pomimo tego taki zapis może okazać się nieskuteczny, jeśli osoby bliskie potrzebują takich dokumentów w celu uzyskania odszkodowania lub zadośćuczynienia za śmieć chorego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *