Podatek od wyprowadzki z Polski

Każdy kraj, który jest członkiem Unii Europejskiej, ma obowiązek tzw. implementowania prawa. Polega to na konieczności zastosowania w swoim systemie prawnym aktów, które ustanowione zostały dla wszystkich państw członkowskich. Podatek od emigracji, który potocznie nazywa się podatkiem od wyprowadzki, jest również wprowadzeniem na grunt naszego kraju rozwiązań, jakie zostały uchwalone w strukturach unijnych. Warto podkreślić, iż kraje członkowskie mają obowiązek zastosowania tzw. minimum, czyli wprowadzenia do obrotu prawnego danego państwa co najmniej rozwiązań minimalnych, jakie wskazała Unia Europejska.

Exit tax

Podatek od dochodów z niezrealizowanych zysków to nowa forma prawna, która powszechnie nazywana jest exit tax. Polega na obowiązku odprowadzenia daniny publicznej od niezrealizowanych jeszcze zysków w sytuacji, kiedy przenosimy się do innego kraju. Ma to zapobiegać praktykom prowadzącym do unikania opodatkowania przez obywateli poszczególnych krajów.

Z uwagi na nowy charakter tego podatku oraz trudności w interpretacji przepisów, jeśli zamierzamy wyprowadzić się poza granice Polski, warto skorzystać z usług doradcy podatkowego, który zweryfikuje nasz status oraz wskaże, czy mamy obowiązek zapłacić podatek, czy też nie. Szybka gotówka pozwoli na pokrycie kosztów porady czy opłaceniu podatku, jeśli nie spodziewaliśmy się takich kosztów.

Procent dla państwa

Zapewne wiele osób zastanawia się, w jakiej wysokości należy zapłacić exit tax? Ustawa przewiduje dwie stawki podatkowe: 19% i 3%. Najczęstszym przypadkiem będzie stawka pierwsza, która obliczana jest dla majątku przenoszonego poza granicę kraju, jeśli jego wartość przekracza 4 miliony złotych. Jeśli natomiast będziemy zmieniać rezydencję podatkową, czyli przenosić się do innego kraju wraz ze zmianą właściwości w zakresie opłacania podatków, zapłacimy exit tax bez względu na wartość majątku.

Kwoty podatku mogą być znaczne, warto zatem zabezpieczyć odpowiednie środki, które pozwolą na jego terminowe uiszczenie. Urząd skarbowy może rozłożyć podatek na raty, jeśli jednorazowo nie jesteśmy w stanie go zapłacić. Szybka gotówka może pomóc w sfinansowaniu choć części należności dla państwa, jaką mamy zapłacić, wyjeżdżając za granicę. Należy pamiętać, iż termin na uregulowanie należności podatkowej wynosi 7 dni.

Po co kolejny podatek?

Można zastanawiać się nad celowością wprowadzenia kolejnej daniny, jaką musimy odprowadzić do budżetu państwa. Uzasadnieniem exit tax jest jednak to, iż wielokrotnie biznesy przenoszone były do krajów, gdzie obowiązują korzystne przepisy podatkowe. Tego rodzaju działania powodowały realne uszczuplenie dochodów kraju, w którym dotychczas prowadzona była dana firma.

Przepisy weszły w życie od 1 stycznia 2019 roku, dzięki czemu wszystkie osoby decydujące się na stały wyjazd poza granice Polski, wraz ze zmianą rezydencji podatkowej, będą zmuszone do złożenia stosownych deklaracji we właściwym dla siebie urzędzie skarbowym. Na tej podstawie obliczony zostanie podatek, jaki musimy uiścić.

Nowe obowiązki podatkowe rodzą szereg wątpliwości i problemów natury interpretacyjnej. Każda osoba, która decyduje się na stały wyjazd poza Polskę, powinna skorzystać z profesjonalnej porady doradcy podatkowego bądź biura rachunkowego, aby uchronić się przed przykrymi konsekwencjami niezłożenia właściwej deklaracji podatkowej. Szybka gotówka pozwoli na pokrycie kosztów doradztwa, dzięki czemu nie narazimy się na sankcje skarbowe.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *