Prawo do wykonywania zawodu stomatologa – czy trudno jest zdobyć taką przepustkę?

dentist-2

Stomatolog bada zęby pacjenta i tkankę ust w celu postawienia diagnozy, a następnie leczy wszelkie problemy, które stwierdzi. Leczenie może obejmować usuwanie próchnicy zębów, wypełnianie ubytków, naprawianie uszkodzonych zębów i usuwanie zębów – w razie konieczności. Większość dentystów to lekarze rodzinni, ale niektórzy specjaliści.

Poniżej znajduje się lista kilku specjalności i opis każdego z nich:

• Ortodonci prostują zęby za pomocą urządzeń, takich jak aparaty ortodontyczne.
• Chirurg jamy ustnej i szczękowo-twarzowej pracuje na jamie ustnej i szczękach.
• Endodonci wykonują leczenie kanałowe.

Fakty dotyczące zatrudnienia

Większość dentystów pracuje na pełny etat i ma harmonogramy, które zwykle obejmują także pracę w wieczory i weekendy.

Wymagania edukacyjne

Aby stać się dentystą, trzeba zgłosić się do szkoły dentystycznej, która jest akredytowana. Po zakończeniu odpowiedniej szkoły przychodzi czas na to, by ubiegać się o pozwolenie do wykonywania tego zawodu w oparciu o podstawę prawną, którą jest m.in. Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. Nr 277, poz. 1634 z 2011 z późn. zm.) czy też Uchwała Nr 30/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 3 września 2010 r.

Jak wygląda procedura ubiegania się o takie prawo?

Lekarz dentysta, który na ten moment posiada ograniczone prawo do wykonywania zawodu, ale odbył staż podyplomowy może złożyć taki wniosek. Ważne jest jednak też, by wcześniej złożył egzamin państwowy kończący staż podyplomowy. Na kanwie tego decyzję podejmuje okręgowa rada lekarska, która może przyznać bądź nie (co jednak zdarza się niezwykle rzadko) prawo do wykonywania zawodu lekarza dentysty. Prawo to zezwala na wykonywanie zawodu na terenie danego Państwa – w tym przypadku oczywiście na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Składając wniosek trzeba równocześnie dostarczyć następujące dokumenty:

• kopię dyplomu dentysty
• kserokopię suplementu do dyplomu dentystycznej
• wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu wraz z oświadczeniem o posiadaniu pełnej zdolności do wykonywania czynności prawnych
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
• orzeczenie o stanie zdrowia
• zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm.

Ponadto należy dostarczyć kartę stażu podyplomowego lekarza dentysty. Konieczne jest także złożyć zaświadczenie o odbyciu praktyki przygotowawczej lekarsko-dentystyczne, a jeszcze jednym dodatkowym dokumentem jest świadectwo złożenia egzaminu LEK/LDEK.

Wszystkie te dokumenty są konieczne do tego, by można było danej jednostce faktycznie przyznać prawo do wykonywania zawodu. Zatem jak widać choć jest to dość długa i pracochłonna procedura.

Inne wymagania

Oprócz wymogów dotyczących edukacji i licencjonowania, dentysta potrzebuje pewnych umiejętności miękkich, aby odnieść sukces w tym zawodzie. Silne umiejętności myślenia krytycznego pozwolą mu rozważyć zalety i wady alternatywnych rozwiązań problemów, aby wybrać najlepsze. Dentysta również potrzebuje doskonałego wyroku i umiejętności szybkiego podejmowania decyzji.

Artykuł opracowano na podstawie materiałów, które nadesłała nam DENTICA – stomatologia zachowawcza Wrocław

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *