Sprzedaż przez internet a podatki

141448677267593400Założenie sklepu internetowego wydaje się banalnym, szybkim, tanim i prostym sposobem na zarabianie. Jeszcze tańsze może być prowadzenie sprzedaży poprzez liczne portale aukcyjne, jak chociażby allegro czy ebay. Jednak każdy, kto chce zarabiać na sprzedaży przez internet, powinien pamiętać o obowiązkach formalnych oraz wobec fiskusa…

 1. Prowadzenie sklepu internetowego, jak również regularna sprzedaż na portalach aukcyjnych to prowadzenie działalności gospodarczej. Oznacza to obowiązek zarejestrowania takiej działalności w CEIDG, i to przed rozpoczęciem sprzedaży (a nie dopiero po uzyskaniu pierwszego dochodu!). Jedynie w przypadku, gdy sprzedajemy rzeczy osobiste, używane przedmioty z własnego gospodarstwa domowego, fiskus nie potraktuje nas jako prowadzących działalność.
 2. Bez względu na to, czy dopełnimy obowiązku rejestracji działalności gospodarczej, mamy inny obowiązek: opłacać podatek dochodowy PIT od dochodów, uzyskiwanych przy tej sprzedaży.
 3. Z przepisów wynika, że każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą, jest również podatnikiem podatku VAT. Jedynie najmniejsze firmy, a precyzyjnie: te, które nie przekraczają kwoty rocznych obrotów (przychodów) w wysokości 150.000 zł, mogą korzystać ze zwolnienia z podatku VAT. Oznacza to brak obowiązku rejestracji, rozliczania i płacenia VAT, ale również brak możliwości odliczania VAT od zakupów. Uwaga, zwolnienie to przestaje działać w momencie przekroczenia limitu.
 4. Niezależnie od sposobu, w jaki będziemy rozliczać podatek dochodowy, oraz niezależnie od tego, czy zarejestrowaliśmy się do podatku VAT, sprzedaż przez internet – jak każda sprzedaż – rodzi obowiązek wystawiania właściwych dokumentów, potwierdzających transakcję. Rodzaj dokumentu zależy od tego, kto jest nabywcą:
 5. jeżeli kupującym jest firma – należy wystawić fakturę,
 6. jeżeli kupującym jest osoba prywatna (nie prowadząca działalności gospodarczej) – należy wystawić paragon fiskalny.

Fakturę można zastąpić rachunkiem, jeżeli nasza firma nie jest „VAT-owcem”. Rachunek może mieć również zastosowanie przy sprzedaży dla osób prywatnych, jeżeli nie mamy obowiązku wystawiania paragonów.

 1. Jeżeli sprzedajemy osobom prywatnym, mamy obowiązek wystawiać paragony, czyli ewidencjonować sprzedaż na kasie fiskalnej. Sprzedający przez internet powinni zajrzeć do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Rozporządzenie to przewiduje różne przypadki, kiedy można prowadzić sprzedaż bez kasy fiskalnej. U sprzedających przez internet mogą mieć zastosowanie szczególnie te możliwości zwolnienia:
 2. jeżeli sprzedaż na rzecz osób prywatnych nie przekroczyła w poprzednim roku kwoty 20.000zł;
 3. w pierwszym roku prowadzenia działalności: jeżeli sprzedaż na rzecz osób prywatnych nie przekracza kwoty 20.000zł, przeliczonej proporcjonalnie do okresu liczonego od daty pierwszej takiej sprzedaży do końca roku;
 4. jeżeli wszystkie transakcje w systemie wysyłkowym są opłacane w całości na konto bankowe przedsiębiorcy (za pośrednictwem poczty, banku lub skok), a z prowadzonej dokumentacji tych wpłat jasno wynika, kto opłatę uiścił i jakiej transakcji ta wpłata dotyczy (z tego zwolnienia mogą korzystać firmy, które przekraczają ww. limit 20.000zł).

Uwaga! 1 stycznia 2015 roku zostanie wydane nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień ze stosowania kas fiskalnych, ze zmienionymi przepisami. Zwolnienia wymienione w tym artykule powinny pozostać aktualne.

  1. Jeżeli okaże się, że klientem jest firma lub osoba z zagranicy, musimy pamiętać o odmiennych zasadach rozliczania VAT od tych transakcji:
  2. jeżeli wysyłamy towar poza UE, po odprawie celnej można tą transakcję opodatkować stawką 0% jako eksport,
  3. jeżeli wysyłamy towar do innego kraju UE, a nabywcą jest firma, można tą transakcję opodatkować 0% jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów,
  4. jeżeli wysyłamy towar do innego kraju UE, a nabywcą jest osoba prywatna, tą transakcję opodatkujemy jak zwykłą krajową sprzedaż, pod warunkiem, że nie przekraczamy limitu tzw. sprzedaży wysyłkowej (limity te są ustalane odrębnie w każdym kraju). Ponieważ przedsiębiorcy boją się o przekroczenie tych limitów, co powodowałoby obowiązek rejestracji podatkowej w kraju nabywcy, nierzadko można się spotkać z informacją na aukcji czy stronie sklepu internetowego o niewysyłaniu towaru zagranicę.
  5. Każdy przedsiębiorca, który zamierza rozpocząć sprzedaż przez internet powinien sprawdzić przepisy szczegółowe, dotyczące konkretnego rodzaju sprzedaży. Przykładowo, nie wolno przez internet sprzedawać wyrobów alkoholowych.
Autor:
Artykuł przygotowany przez ekspertów współpracujących z Firmino.pl – programem do faktur online.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *