Szkolenie BHP Dla Nowego Pracownika

szkolenia BHP dla pracowników biurowych

Szkoleniom BHP podlegają wszyscy pracownicy, bez względu na stanowisko, które mają objąć. Nie ważne czy jest ono narażone na czynniki zagrażające zdrowiu lub życiu, i tak jest to wymóg, który w każdym przypadku musi być spełniony. Również praktykanci muszą być przeszkoleni z zasad Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Każdy nowy pracownik, bez względu na jaki typ umowy jest zatrudniony, musi obowiązkowo być przeszkolony, jeszcze przed rozpoczęciem pracy.

Kto przeprowadza kursy BHP?

Szkolenia przeprowadzane są na zlecenie właściciela firmy przez instruktorów i wykładowców, którzy muszą spełniać określone w ustawie wymogi. Muszą oni posiadać zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne zapewniające właściwą realizację programów szkolenia (par. 5 pkt 3 rozporządzenia MGiP z 27 lipca 2004 r.).

Profesjonalnie zorganizowane szkolenia BHP dostosowane do charakterystyki pracy i konkretnego stanowiska. Nie możemy traktować szkolenia, tylko jako obowiązku, ale jako szansę na likwidację zagrożeń. Dlatego warto wybierać firmy szkoleniowe, które posiadają kadrę z ogromnym doświadczeniem i zdolnościami przekazywania wiedzy.

Co powinno zawierać szkolenie?

Warto zadbać o dobrze przeprowadzony kurs, ponieważ zminimalizuje to ryzyko wypadku czy zagrożenia w miejscu pracy. Na takim szkoleniu przedstawione powinny zostać przepisy określone dla charakterystyki konkretnego zakładu. Zasady bezpiecznego wykonywania zadań na stanowisku pracy, również zajmują dużą część szkoleń i kursów.

zasady bezpieczeństwa w zakładzie pracy

Charakterystyka i bezpieczna obsługa maszyn wykorzystywanych w zakładzie. Dodatkowo pracownik powinien poznać sposób działania w przypadku wypadku w zakładzie pracy oraz zagrożenia życia współpracownika. Opis wszystkich czynników zagrażających zdrowiu. Ludzkie zdrowie i życie jest wartością nadrzędną, dlatego nie można zacząć pracy bez wcześniejszego szkolenia, i zapis taki znajduje się w ustawie.

Kiedy powinno zostać przeprowadzone szkolenie BHP

Pracodawca zobowiązany jest do przeszkolenia przyszłego pracownika, jeszcze przed zaczęciem przez niego pracy. Żaden z pracowników nie może przystąpić do wykonywania zadań bez wcześniejszego przeszkolenia. Dodatkowo pracodawca zobowiązany jest do przeprowadzenia okresowych szkoleń dla zatrudnionych już pracowników. W zależności od charakterystyki stanowiska częstotliwość może być różna.

Najczęściej szkolenia muszą odbyć osoby zatrudnione na stanowiskach robotniczych, na których wykonywane są prace szczególnie niebezpieczne. Muszą się one odbywać cyklicznie co roku i zawierać instruktaż na stanowisku pracy wraz z wykładem. Ma to na celu przypomnienie i utrwalenie wiedzy dotyczące bezpiecznego wykonywania pracy. W pozostałych przypadkach częstotliwość szkoleń okresowych może wynosić od 3 do 6 lat.

kursy BHP mają ogromne znaczenie przy niebezpiecznych stanowiskach

Ile ważne jest szkolenie nowych pracowników?

Czas, przez który pierwsze szkolenie nazywane wstępnym jest ważne, uzależnione jest od charakteru pracy. Osoby zatrudnione na stanowiskach kierowniczych pierwsze szkolenie muszą powtórzyć szkolenie do 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia pracy. Pozostali pracownicy muszą zostać przeszkoleni do roku od rozpoczęcia pracy. Następne odstępy szkolenia określone są w kodeksie pracy i uzależnione od stanowiska.

Dlaczego szkolenia BHP są tak ważne?

zasady obsługi środków niebezpiecznych

Pierwszym argumentem jest działanie pracodawcy zgodnie z panującymi przepisami. W kodeksie pracy określone są odstępy między szkolenia okresowymi, a pracodawca, który ich nie przeprowadza, naraża się na wysokie kary. Jeśli w zakładzie dojdzie do wypadku, może mu grozić nawet odpowiedzialność prawna. Przypadki, w których pracodawca lekceważy panujące przepisy, są marginalne i piętnowane przez stowarzyszenia pracodawców.

Nie możemy wymagać od pracowników, że sami będą świadomi zagrożeń i sposobów radzenia sobie z nimi na początku pracy. Brak odpowiedniego przeszkolenia może skutkować utratą zdrowia lub życia. Mimo tego, że szkolenia odbywają się niemal w 100% firm, to jednak w zakładach dochodzi do wypadków. Błąd ludzki, awaria maszyny czy splot nieszczęśliwych zdarzeń, to wszystko bez znaczenia, jeśli pracownicy nie wiedzą, co w takim momencie powinni zrobić. Nauka udzielania pierwszej pomocy osobom, często może uratować komuś życie. Warto być odpowiedzialnym i wybierać firmy, które posiadają doświadczonych instruktorów, posiadających ogromną wiedzę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *