Tagged: Tajemniczy Klient

Dziwna praca 1

Ciekawe kierunki pracy

Według badań Resortu Popytu na pracę, w roku 2014 będzie się utrzymywać tendencja popularności ofert pracy na kierunkach technicznych oraz zawodów związanych z Internetem i komputerami. Popularne będą również niektóre zawody wymagające umysłów ścisłych. Największą szansę na znalezienie pracy w 2014 roku będą miały zawody takie jak...