Udogodnienia dla bezrobotnych

Jak co roku, Państwo po przez swoje Lokalne Urzędy Pracy wdraża różne unowocześnienia które mają na celu pomóc bezrobotnym w jeszcze bardziej efektywny sposób. W tym roku nowych udogodnień jest sporo przynajmniej na papierze. Czy okażą się skuteczne? Czas pokaże.

Najistotniejsze z nich to Osobiste podejście do bezrobotnego Teraz każda osoba bezrobotna nie będzie już odsyłana od Annasza do Kajfasza tylko będzie mieć własnego prowadzącego. Tak zwanego opiekuna-doradcy. Taka osoba jaką jest doradca ma obowiązek opracować i realizować konkretny plan który pomoże bezrobotnemu z znalezieniu pracy. To na jego głowie będzie teraz dobór odpowiednich narzędzi tak, aby były maksymalnie skuteczne. Co lepsze, jego praca będzie musiała być zakończona konkretnym wynikiem przez upływem 4 miesięcy (dotyczy to osób które mają do 30 lat i mają status bezrobotnego). To znaczy, że na głowie opiekuna będzie teraz przedstawienie bezrobotnemu nowego stanowiska pracy dostosowanego do jego umiejętności, oczekiwań. Taka wręcz rewolucja w pracy Urzędów pracy jest możliwa dzięki dużej wysokości dopłat i dotacji. Co więcej, urzędnicy będą się starać wykonywać powierzone im zadania w sposób najlepszy gdyż od ich wyników będzie uzależniona ilość premii i dopłat wypłacanych konkretnym Urzędom Pracy w kraju, więc jest o co walczyć.

Określanie profilu bezrobotnego Kolejna nowość to precyzowanie każdego bezrobotnego według trzech podstawowych kategorii. To właśnie nasz opiekun ma za zadanie określić do jakiego profilu będziemy zaliczeni. Pomogą mu w tym przede wszystkim dialog z bezrobotnym oraz wypełnienie specjalnego kwestionariusza osobowego. Główne grupa to osoby które jak najbardziej są gotowe do pracy, chętne i z konkretnymi umiejętnościami. Brak im tylko konkretnego stanowiska (lub innej porady jak na przykład wskazanie możliwości założenia własnej firmy z dotacją) na którym mogliby się realizować. Następną grupę stanowią osoby bez pracy które nie mają wymaganych kwalifikacji, nie umieją wykonywać konkretnego zawodu, nie mają również ochoty pracować. I tutaj ciekawostka, albo i dla niektórych nie, to najliczniejsza grupa bezrobotnych jaką szacują Urzędy Pracy. Ta dość specyficzna grupa osób nie jest chętna do podjęcia jakiejkolwiek pracy a status bezrobotnego jest im potrzebny tylko i wyłącznie do uzyskania różnych świadczeń. Następnym udogodnieniem dla bezrobotnych są tak zwane bony. Mogą to bony na szkolenia zawodowe na poszczególnych kursach na które bezrobotny zostaje wysłany.

Ostatnią nowością o której warto wspomnieć są pożyczki które możemy otrzymać na otwarcie własnej firmy – działalności gospodarczej. Nie jest to nowość do końca, ponieważ tego rodzaju dotacje z Urzędu Pracy występują już od kilku lat w Polsce, nowością jest natomiast to, że teraz pracodawcy mogą ubiegać się o pożyczkę w celu stworzenia nowego miejsca pracy. Pożyczkę można podjąć na okres 3 lat a wynosić może nawet do sześciokrotnego wynagrodzenia pracownika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *