Emerytura dla kierowcy zawodowego – co na to przepisy prawa?

robert-m-7fd6b68e91a19eb8dbdac551d08f0f6a036a4161-s900-c85

Praca zawodowego kierowcy to bardzo specyficzny rodzaj kariery. Nie mniej specyficzne okazują się wymagania i swoistości związane z emeryturą przyznawaną osobom pracującym w tej branży, na stanowisko określonym jako kierowca. Szczególnie ciekawe są informacje tyczące się tzw. emerytury pomostowej i danych z nią związanych w świetle prawa. Na tym zagadnieniu skupimy się w dzisiejszym artykule.

Kiedy zawodowemu kierowcy przysługuje emerytura pomostowa?

Na początku warto zaznaczyć, iż kierowca zawodowy ogólnie ma prawo do takowej, ale wtedy i tylko wtedy gdy pracował przewożąc towary niebezpieczne. Ich listę również szczegółowo określa prawo. Co w przypadku, gdy takiej pracy nie wykonuje? Wtedy ma szansę na emeryturą pomostową w sytuacji, gdy będzie zatrudniony min. 1 dzień na warunkach pracy, która została wymieniona właśnie w ustawie tyczącej się tego rodzaju emerytur.

Skąd taka sytuacja?

Wiąże się to z tym, co rzecze prawo w odniesieniu do możliwości nabycia prawa do emerytury pomostowej. Przynależy się tym osobom, które podczas swojej aktywności zawodowej zostały zatrudnione na warunkach określonych w nowych wykazach prac. Wszystkie te nowe wykazy można znaleźć w załącznikach dołączonych do ustawy o emeryturach pomostowych. W czym ambaras? W tym, iż nie ma wśród rodzajów prac wymienionych w tej ustawie właśnie kierowcy samochodów ciężarowych, natomiast były one wymienione w rozporządzeniu w sprawie wieku emerytalnego z 7 lutego 1983 r. Klasyfikowano je tam w ramach starych wykazów prac, jako jedne z tych sprawowanych w warunkach szczególnych. To było do tej pory wystarczającą podstawą do ubiegania się o wcześniejszą emeryturę.

Co na to załącznik nr 2 ustawy pomostowej?

Tam możemy znaleźć właśnie wzmiankę o tym, iż na emeryturę pomostową mogą liczyć kierowcy, którzy przewożą towary niebezpieczne. Chodzi o transporty oznakowane specjalną tablicą ostrzegawczą, zgodnie z dyrektywami unijnymi.

O jakich towarach niebezpiecznych mowa?

Są to między innymi:

• materiały żrące,
• materiały promieniotwórcze,
• substancje zakaźne i trujące,
• materiały i przedmioty wybuchowe,
• gazy,
• materiały samozapalne,
• substancje utleniające.

Ponadto warto zwrócić uwagę na to, iż osoba będąca zawodowym kierowcą, urodzona po 31 grudnia 1948 r. ma możliwość ubiegania się o przejście na emeryturę pomostową w przypadku, gdy należy do grupy osób spełniającej niniejsze warunki:

• ma co najmniej: 60 lat (mężczyzna), 55 lat (kobieta)
• przepracowała min. 15 lat pracy o szczególnym charakterze bądź w szczególnych warunkach
• nie miała problemu z udowodnieniem okresów składkowych i nieskładkowych, gdzie okres dla kobiet musi wynosić co najmniej 20 lat, a 25 lat dla mężczyzn
• wykonywała prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze przed 1 stycznia 1999 r. które zostały wymienione w nowych bądź starych wykazach.

Oczywiście musiał także nastąpić stosunek rozwiązania pracy. Zatem choć zdobycie emerytury pomostowej dla kierowców zawodowych nie jest tak oczywiste i nieskomplikowane, ale nie da się ukryć – wykonalne z odpowiednią wiedzą za pazuchą.

Poradnik opracowano wspólnie z wypożyczalnią samochodów firmą www.carson.auto.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *