Tagged: Przepisy

1

Oświetlenie stanowiska pracy a przepisy

Pracodawca jest zobowiązany Kodeksem Pracy do zapewnienia odpowiedniego oświetlenia miejsca pracy. Obowiązująca norma weszła w życie w 2012 roku i szczegółowo opisuje cechy prawidłowej iluminacji. Przestrzeganie tych przepisów jest ważne nie tylko ze względów na zdrowie pracowników, ale również ich efektywność i wydajność. Strefy stanowiska pracy Stanowisko...

0

Wszystko co pracownik powinien wiedzieć o czasie pracy

Definicja prawna pojęcia czas pracy, określa go jako miarę, według której naliczane jest wynagrodzenie. Termin czas pracy można rozumieć także jako okres, przez który pracownik jest do dyspozycji pracodawcy, co obejmuje także miejsce, w którym pracownik pozostaje do jego dyspozycji. Analiza tego określenia dotyczy jednak większej liczby...

1

Czy osoba bezrobotna może dorabiać do zasiłku dla osób bezrobotnych?

Niestety nie. Polskie prawo zabrania dorabiania, gdy osoba pobiera zasiłek dla bezrobotnych. Jednakże może posiadać z innych, ściśle określonych źródeł. Kwota dodatkowego dochodu jaki może uzyskać osoba bezrobotna również jest ściśle określona. Stanowczy zakaz dorabiania. Bezrobotny nie może w wcale dorabiać. Za to na bezrobotnym leży obowiązek...

5

Procedura wstępnego szkolenia BHP

Przyjęcie do nowej pracy zawsze wiąże się z różnymi odczuciami i emocjami, w tym również ze stresem. Istotne jest więc to, by dopiero co zatrudniony pracownik mógł jak najszybciej zorientować się w tym, jakie panują zasady w firmie i jakich zasad należy przestrzegać. Standardem jest zatem przeprowadzanie...

0

Wiedza i świadomość z zakresu BHP – dlaczego wciąż jest z tym problem.

Istotne zagrożenia dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w środowisku pracy wynikają ze zmian na rynku pracy, w tym takich jak: wzrost liczby godzin pracy oraz wzrost liczby stanowisk pracy zmianowej i nocnej, pracy na część etatu, samozatrudnienia, czy wynajem pracowników… Istotne zagrożenia dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa i...