Tagged: Prawo pracy

0

Co wiemy o pracy BHP-owca?

Kiedyś zawód ten kojarzony był z facetami rozdającymi ubrania ochronne, dzisiaj zyskuje miano nowoczesnego, wymagającego szerokiego zakresu wiedzy i ciągłego podnoszenia kwalifikacji, daje możliwość budowania kariery zawodowej oraz perspektywę ciekawej i dobrze płatnej pracy. Mowa tu o zawodzie pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy, który organizuje i...

0

Jakie są kary i odszkodowania za mobbing w miejscu pracy?

Mobbing to zjawisko, które występuje coraz częściej zwłaszcza w tych miejscach pracy, w których mamy do czynienia z wysokim poziomem rywalizacji i konkurencji. Bardzo często do mobbingu dochodzi nie tylko między podwładnym a pracownikiem, ale także na poziomie dwóch współpracowników. W wyścigu szczurów po lepsze wyniki, rezultaty,...

0

Czy pracodawca musi zapewnić ubranie ochronne pracownikowi?

Polskie prawo stanowi, że pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikowi odzież, obuwie ochronne, a także inne środki ochrony indywidualnej, gdy wymaga tego praca na konkretnym stanowisku. Kiedy pracodawca zobowiązany jest do dostarczania pracownikowi odzieży ochronnej? Polski ustawodawca przewidział dwie następujące sytuacje. Po pierwsze pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikowi...

0

Odpowiedzialność pracownika za wyrządzoną szkodę

Art. 114. [Wina pracownika] Pracownik, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze swej winy wyrządził pracodawcy szkodę, ponosi odpowiedzialność materialną według zasad określonych w przepisach niniejszego rozdziału. Tak brzmi konkretny zapis z rozdziału V Kodeksu Pracy, który reguluje te kwestie. Ten artykuł będzie w całości...

0

Czy pracodawca może odmówić urlopu na żądanie?

Komu przysługuje urlop na żądanie i jak go zgłosić? Każdemu pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę, który nabył już prawo do urlopu, przysługują 4 dni urlopu na żądanie w wymiarze roku. Są to dni wolne, które udzielane są przez pracodawcę na żądanie pracownika. Urlop ten nie musi...

5

Procedura wstępnego szkolenia BHP

Przyjęcie do nowej pracy zawsze wiąże się z różnymi odczuciami i emocjami, w tym również ze stresem. Istotne jest więc to, by dopiero co zatrudniony pracownik mógł jak najszybciej zorientować się w tym, jakie panują zasady w firmie i jakich zasad należy przestrzegać. Standardem jest zatem przeprowadzanie...

0

Walcz o swoje w pracy

Prawo pracy, jako odrębna dziedzina prawa, powstało stosunkowo niedawno, bo dopiero na przełomie XVIII i XIX wieku. Sytuacje polityczne, w jakich Polska znajdowała się do XX wieku, znacznie utrudniły i opóźniły jego rozwój. Dlatego też społeczeństwo polskie, nieprzyzwyczajone jeszcze do standardów demokratycznego państwa prawnego, niezwykle rzadko korzysta...