Czy pracodawca musi zapewnić ubranie ochronne pracownikowi?

SONY DSC

Polskie prawo stanowi, że pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikowi odzież, obuwie ochronne, a także inne środki ochrony indywidualnej, gdy wymaga tego praca na konkretnym stanowisku.

Kiedy pracodawca zobowiązany jest do dostarczania pracownikowi odzieży ochronnej?

Polski ustawodawca przewidział dwie następujące sytuacje.
Po pierwsze pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikowi odzież ochronną, gdy własna odzież pracownika może ulec niszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu.

Druga sytuacja ma miejsce, gdy pracownik musi używać odzieży roboczej, ponieważ takie są wymagania sanitarne, technologiczne, a także, gdy wymaga tego bezpieczeństwo i higiena pracy.

Obuwie i odzież ochronna dostarczana przez pracodawcę musi spełniać wszystkie polskie normy bezpieczeństwa. Jeśli pracownik zajmuje stanowisko, gdzie narażony jest na działanie niebezpieczne lub szkodliwe to pracodawca ma obowiązek zapewnić mu środki ochrony indywidualnej.

Co pracownik wiedzieć powinien?

Pracodawca ma obowiązek poinformować pracowników jak prawidłowo użytkować obuwie oraz odzież ochronną. Ponadto pracodawca przekazuje owe środki ochrony nieodpłatnie. To znaczy, że są one nadal jego własnością. Pracownik ma prawo z nich korzystać, jednak ponosi pełną odpowiedzialność za szkody, jeśli takie powstaną. Jak wcześniej wspominano odzież ochronna jest własnością pracodawcy, a pracownik po zakończonej pracy ma ją obowiązkowo zwrócić…

Gdy pracodawca dostarcza swoim pracownikom odzież ochronną ma także obowiązek kontrolować czy przekazane przez niego środki ochrony nadal spełniają swoje funkcje. Pracodawca nie może przeprowadzić kontroli odzieży ochronnej bez zgody pracownika.

Ponadto pracodawca ma obowiązek założenia, a także prowadzenia indywidualnej dla każdego pracownika karty ewidencyjnej przydziału odzieży, obuwia roboczego jak i środków ochrony indywidualnej. W tej samej karcie zamieszcza informacje na temat wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży pracownika. A także za jej pranie i konserwację.

Odzież ochronna oraz środki ochrony indywidualnej mogą być używane do momentu, gdy spełniają swoją funkcję. Pracodawca jest zobowiązany do konserwacji odzieży ochronnej, a gdy jest to niemożliwe musi wymienić ją na nową.
Gdy pracodawca nie może zapewnić odpowiedniego prania odzieży, może zlecić to pracownikowi. Jednak za tą czynność musi mu wypłacić stosowny ekwiwalent pieniężny.

Zima, zima ach to ty…

Jesienią, zimą oraz gdy na stanowisku pracy występują niskie temperatury to sytuacje, gdy pracodawca ma obowiązek zapewnić specjalną, tak zwaną ciepłochłonną odzież ochronną. Odzież ciepłochłonna ma za zadanie chronić ciało pracownika nie tylko przed szkodliwymi czynnikami, ale przede wszystkim przed zimnem i wiatrem.

Co wchodzi w skład kompletu odzieży ciepłochłonnej?

Po pierwsze odzież ochronna, następnie nakrycie głowy oraz środki ochrony kończyn dolnych oraz górnych.
Twarde prawo, lecz prawo…
W świetle obowiązujących w Polsce przepisów pracodawca, który nie przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy może zostać ukarany grzywną. Ozutym pracodawca ryzykuje, że nie znajdzie osób chętnych do podjęcia pracy.
W myśl przepisów Kodeksu Pracy, a dokładniej artykułu 2010 Art. 210. § 1. „W razie, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo, gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.”

Kilka słów podsumowania…

Warto przy tym nadmienić, że zasady BHP w miejscu pracy dotyczą wszystkich zatrudnionych osób. Forma zatrudnienia nie ma najmniejszego znaczenia. W praktyce oznacza, że prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy posiadają pracownicy zatrudnieni na podstawie stosunku pracy jak i ci, który pracują w oparciu o umowy cywilnoprawne. Nieprzestrzeganie przepisów po prostu pracodawcy się nie opłaca.

Informacji o ubraniach roboczych dla pracowników uzyskaliśmy dzięki konsultacjom z firmą http://przeprowadzkikrakow.org

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *