Praca ratownika medycznego – wymagania, warunki pracy, zarobki

1389643794-6084

Nagły wypadek na drodze, ostre zatrucie, krwotok, zasłabnięcie, niespodziewany poród, hipotermia czy udar słoneczny – w takich wypadkach pierwszą pomocą są dla nas ratownicy medyczni. Ich zadaniem jest udzielenie nam jak najszybszej i skutecznej pomocy. Może ona ograniczać się do czynności na miejscu zdarzenia lub w przypadku poważniejszych dolegliwości wymagać transportu do szpitala. O tym, którą drogę wybrać decyduje właśnie ratownik medyczny, który jest odpowiedzialny za dokonanie oceny stanu fizycznego osoby poszkodowanej. Proces ten jest złożony i obejmuje 5 etapów, których kolejność występowania ma znaczenie: ocena miejsca zdarzenia, wstępna ocena stanu poszkodowanego, badanie fizykalne, wywiad oraz powtórna ocena stanu zdrowia poszkodowanego, pod względem zgromadzonych informacji. Właściwe przejście przez te pięć kroków wymaga wiedzy i umiejętności, którą można zdobyć na drodze stosownej edukacji.

EDUKACJA

Przed rozpoczęciem pracy jako ratownik medyczny konieczne jest zdanie szeregu egzaminów teoretycznych i praktycznych przeprowadzonych w ciągu dwuletniego studium policealnego ukierunkowanego na ratownictwo medyczne lub ukończenie z pozytywnym wynikiem, studiów licencjackich o tym samym zakresie programowym.

WYMAGANIA PSYCHOLOGICZNE I FIZYCZNE

Praca ratownika medycznego nie jest dla każdego. Ze względu na specyfikę wpisaną w ten zawód osoba chcąca zostać w przyszłości ratownikiem medycznym musi posiadać szereg ściśle określonych umiejętności, jak również cechować się wysoką wydolnością fizyczną. Praca ratownika medycznego wymaga umiejętności podejmowania szybkich i trafnych decyzji w nierzadko stresujących okolicznościach, zdolności panowania nad własnymi emocjami, odwagi, wytrwałości, cierpliwości, spostrzegawczości i komunikatywności. Bardzo istotne jest również posiadanie dobrej sprawności zmysłów wzroku i słuchu oraz poczucia równowagi. Osoba pełniąca funkcję ratownika medycznego musi też być w wielu obszarach pozbawiona lęku. W tej pracy chodzi o ochronę ludzkiego życia i niezbędne działania nie mogą być odkładane w czasie ze względu na lęk przed wysokością, głęboka wodą czy prozaiczny lęk przed widokiem krwi. Silna psychika i nerwy ze stali mają tu istotne znaczenie. Co więcej, praca ta jest swego rodzaju formą służby. Oznacza to, że choć ratownika medycznego obowiązuje 8-godzinny dzień pracy, często wykonuje on swoją pracę w trakcie dobowych dyżurów. Ma tu, więc miejsce praca zarówno w dzień jak i w nocy oraz praca w dni ustawowo wolne od pracy.

Praca w charakterze ratownika medycznego cechuje się znaczną powtarzalnością wykonywanych czynności, które to są z reguły jedynie nieznacznie modyfikowane lub uzupełniane, pod zaistniałe scenariusze sytuacyjne. W standardowych okolicznościach ratownik medyczny odpowiada w swojej codziennej pracy za:
1. Dokonanie wstępnej oceny stanu zdrowia poszkodowanego
2. Ułożenie chorego w odpowiedniej pozycji
3. Podjęcie decyzji o podaniu tlenu lub przeprowadzenia reanimacji
4. Przywrócenie drożności oddechowej
5. Wykonanie pierwszych badań pacjenta
6. Podanie pierwszych leków
7. Opatrzenie ran
8. Transport poszkodowanego do szpitala
9. Informowanie pacjenta o jego stanie zdrowia
10. Udzielenie wsparcia psychologicznego i uspokojenie poszkodowanego

GDZIE PRACUJE RATOWNIK MEDYCZNY?

Ratownicy medyczni pracują głównie w karetkach pogotowia. Można ich spotkać, także w szeregach szpitalnych oddziałów ratunkowych (SOR). Osoby o specjalistycznym ukierunkowaniu zainteresowań i umiejętności znajdują również zatrudnianie w Wodnym Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym czy w Górskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym. Po zdobyciu stosownej wiedzy, możliwy jest też etat w branży szkoleniowej.

WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie ratownika medycznego waha się w granicach 2500-4000 złotych brutto. O wysokości tej kwoty decyduje umiejscowienie oddziału, w którym zatrudniony jest ratownik medyczny, intensywność jego pracy oraz posiadane przez niego doświadczenie zawodowe wyrażone w latach pracy w tej profesji.

Chcesz zostać ratownikiem medycznym? Ofertę szkoleń znajdziesz tutaj: http://medykszkolenia.pl/szkolenia/

1 Komentarz

  1. Majka pisze:

    Dzień dobry, czy ktoś z redakcji lub czytelników może mi odpowiedzieć, czy po takim kursie będę mogła założyć własną działalność w ratownictwie medycznym? Zakres usług pokrywał by się z firmą np. tą http://www.modusambulans.pl. Czy muszę być lekarzem czy kurs zwykły wystarczy?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *