Inwentaryzacje 3d metodą skaningu laserowego

Każdy specjalista wie, że nie jest w stanie dobrze wykonać projektu bez kontroli przestrzeni. Jednak już mniej jasne dla architektów, inżynierów i profesjonalistów budowlanych jest to, jak i dlaczego połączyć kontrolę geodezyjną z danymi ze skanowania laserowego 3D. Pozwala na to inwentaryzacja architektoniczna z wykorzystaniem metody skaningu laserowego.

Czym jest inwentaryzacja 3d z wykorzystaniem skanerów laserowych?

Skanery laserowe 3D służą do pomiaru i rejestrowania precyzyjnych lokalizacji i odległości w celu utworzenia pliku składającego się z chmury punktów. Technologia ta umożliwia szybkie i łatwe tworzenie bardzo dokładnych pomiarów cyfrowych i obrazów do wykorzystania w fazie projektu i cyklu życia konstrukcji. Technologia daje kierownikom projektów i inżynierom niezliczone możliwości monitorowania, oceny i analizy danych fizycznych przechwyconych ze środowiska.

Oprócz oszczędności czasu i pieniędzy na wykonywanie tych samych zadań tradycyjnymi metodami, skanowanie 3D daje decydentom rewolucyjne narzędzie do:

  • oceny istniejących warunków,

  • oceny postępu budowy,

  • wykonywania ocen strukturalnych i kulturowych,

  • rejestrowania warunków powykonawczych,

  • wielu innych zadań.

Pod wieloma względami skanowanie 3D stanowi solidną podstawę do ogólnej poprawy zarządzania informacjami w projektach i programach zarządzania aktywami.

Oszczędzaj pieniądze i zmniejsz ryzyko

Dzielenie się korzyściami płynącymi z inwentaryzacji 3d za pomocą skanowania laserowego z kadrą kierowniczą, inżynierami projektu, kierownikami projektów i personelem terenowym ma kluczowe znaczenie dla wzbudzenia zainteresowania i ostatecznie przyjęcia projektu.

Jasne wyjaśnienie, dlaczego inwestycja w oprogramowanie do skanowania laserowego i szkolenia ma sens, pomaga decydentom zrozumieć wartość i wzbudza zainteresowanie wśród pracowników, którzy mogliby skorzystać z rozwiązania. Ważne jest również wyjaśnienie w jaki sposób te rozwiązania integrują się z istniejącymi technologiami i czynią je bardziej użytecznymi.

Korzyści wynikające z inwentaryzacji 3d metodą skaningu laserowego

Inwentaryzacja za pomocą skanowania laserowego zmniejsza liczbę błędów, które zwielokrotniają czas i koszty. Wczesna identyfikacja problemów ogranicza kosztowne opóźnienia na dalszych etapach produkcji, które mogą skutkować niższą produktywnością, błędami w komunikacji i możliwymi do uniknięcia karami lub nieprawidłowymi zamówieniami materiałów. Na przykład dokładność lasera eliminuje fałszywe odczyty spowodowane błędem ludzkim i zapewnia dokładność, której wymagają projekty. Możesz też natychmiast wykryć błędy, gdy nałożysz dane chmury punktów na model — wszystko to poprawia ogólną rentowność projektu.

Skanowanie laserowe jest wydajne. Według niektórych szacunków można skrócić czas gromadzenia danych na miejscu nawet o 70% w porównaniu z tradycyjnymi pomiarami. Ponieważ wyniki są tak dokładne, nie musisz ponownie odwiedzać witryny w celu uzyskania nowych pomiarów. Zebrane dane są łatwo integrowane z innymi systemami i szybko udostępniane całemu zespołowi projektowemu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *