Odzież robocza w trosce o bezpieczeństwo pracowników

letnia-nowa1-400x400

Są stanowiska pracy, które wymagają bezwzględnego stosowania odzieży roboczej przez pracowników. W zależności od branży, rodzaj wymaganej odzieży ochronnej będzie się różnił. W ramach jednego miejsca zatrudnienia, potrzebna będzie inna odzież robocza, w zależności od tego, w jakich warunkach klimatycznych przyjdzie pracownikom wykonywać swoje obowiązki zawodowe. Kwestia odzieży roboczej jest dosyć skomplikowana i w naszym kraju regulowana przez przepisy Kodeksu Pracy.

Odzież ochronna a obowiązki pracodawcy

Jeżeli w danej branży wskazane jest używanie odzieży ochronnej, obowiązek jej zapewnienia pracownikom leży po stronie pracodawcy. Kwestia ta jest uregulowana przez art. 2377 Kodeksu pracy (ustawa z 26 czerwca 1974 r., Dz.U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94, ze zm.). Możliwa jest jednak w niektórych przypadkach sytuacja, kiedy pracownik używa swojej własnej odzieży roboczej. Jest to dopuszczalne przez Prawo pracy, jednak w takich przypadkach pracodawca jest zobowiązany do pokrycia wszystkich kosztów związanych z zakupem i konserwacją takiej odzieży.

Są sytuacje, kiedy pracownicy wykonują swoje obowiązki zawodowe w skrajnie trudnych warunkach, co powoduje, że odzież ochronna po zakończeniu pracy jest skażona niebezpiecznymi substancjami, często promieniotwórczymi, czy biologicznie zakaźnymi. W takich wypadkach niemożliwe jest stosowanie własnej odzieży roboczej pracownika. Pracodawca musi bezwzględnie zapewnić swoim pracownikom odzież spełniającą wszelkie standardy bezpieczeństwa, a także zająć się jej czyszczeniem i konserwacją.

Odzież ochronna szyta na miarę

Poza tak ważnymi kwestiami jak dostosowanie odzieży roboczej do miejsca i charakteru wykonywanej pracy, istnieje również obowiązek doboru odzieży do indywidualnych cech anatomicznych pracownika. Żeby odzież spełniała swoje zadania, musi być odpowiednio dobrana pod kątem rozmiaru. Jest obowiązkiem pracodawcy, żeby przed rozpoczęciem pracy przez pracownika, zapewnić mu odzież i obuwie robocze, które będą dostosowane pod kątem rozmiaru do konkretnej osoby. Jeżeli pracodawca nie posiada odzieży, która spełnia takie kryteria, zobowiązany jest do jej zakupu. Odpowiednio dopasowana odzież ochronna, to bezpieczeństwo i komfort pracy.

Odzież robocza a okres przydatności do użytku

Każda odzież robocza ma swój indywidualny okres użytkowania, który zależy od rozmaitych czynników. Niektóre rodzaje odzieży roboczej niszczą się szybciej, inne potrafią spełniać swoje funkcje latami. Na pracodawcy leży określenie, czy dana odzież spełnia nadal swoje funkcje ochronne, a jeżeli nie, to jest on zobowiązany do zakupu nowej odzieży. Pracodawca ponosi wszelkie konsekwencje prawne związane z brakiem odzieży roboczej dla pracowników, a także z dopuszczeniem do użytku odzieży, która nie spełnia już swoich funkcji. Pracownik ma prawo odmówić wykonywania obowiązków zawodowych, jeżeli nie zostanie mu zapewniona właściwa odzież ochronna, dostosowana do charakteru pracy, jak i warunków klimatycznych, w których przyjdzie mu wykonywać pracę.

1 Komentarz

  1. Wojtek pisze:

    Cieszę się, że w tym artykule zwrócono uwagę na ważność odzieży ochronnej w trakcie pracy a także na to, jakie konsekwencje mogą spotkać pracodawcę w przypadku nie stosowania się do zasad bhp. Odzież robocza jest bardzo ważna szczególnie dla osób pracujących fizycznie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *