Pieniądze na założenie firmy w 2015 roku

142547946606843500

Dobry pomysł na biznes nie gwarantuje jeszcze powodzenia. Przedsiębiorca musi dysponować kapitałem na zakup maszyn, wyposażenie stanowisk pracy czy reklamę. Jeżeli otwierasz firmę w 2015 roku, sprawdź, skąd możesz pozyskać niezbędne środki.

Według szacunków GUS w Polsce działa ok. 3,5 mln firm. Do ZUS składki odprowadza niespełna 2,3 mln przedsiębiorców, gdyż część osób prowadzących działalność gospodarczą może być zwolniona z obowiązku opłacania składek. Dotyczy to np. osób objętych ubezpieczeniem z tytułu świadczenia pracy w oparciu o umowę o pracę.

Większość przedsiębiorców – czy to prowadzących już firmy o ugruntowanej pozycji na rynku, czy w dopiero rozpoczynających – jako główny czynnik hamujący rozwój przedsiębiorczości wskazuje na brak kapitału. Trzeba jednak pamiętać, że w Polsce prężnie działa wiele programów, wdrożonych z myślą o przedsiębiorczych.

Bezzwrotne wsparcie dla bezrobotnych

W 2014 r. urzędy pracy przeszły gruntowną reformę. Dzięki niej osoby bezrobotne mają szybciej otrzymywać niezbędną pomoc, a przedsiębiorcy wsparcie przy tworzeniu własnego stanowiska pracy. Osoby nieposiadające środków na start, mogą liczyć również na dofinansowanie swojego pomysłu. W 2015 r. jest o co walczyć – pula zarezerwowanych pieniędzy dla przedsiębiorczych wynosi aż 614,6 mln zł.

Na ile może liczyć bezrobotny zainteresowany założeniem firmy? Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami wysokość dofinansowania z urzędu pracy nie może przekroczyć 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia. W 2015 r. kwota ta wynosi 22 686,84 zł. Środki te nie mogą zostać spożytkowane na opłacenie cyklicznie generowanych kosztów np. składek ZUS, mogą zostać przeznaczone wyłącznie na zakup środków trwałych.

Jak starać się o pieniądze z PUP?

W jaki sposób starać się o dotację z urzędu pracy? Każdy zainteresowany musi spełnić szereg wymogów. Poza koniecznością posiadania statusu bezrobotnego i nie korzystania dotychczas z funduszy publicznych, wnioskodawca nie mógł też odmówić przyjęcia propozycji np. pracy czy stażu, w ciągu 12 miesięcy poprzedzających złożenie podania o dofinansowanie.

Każda osoba zainteresowana pozyskaniem środków powinna pamiętać o konieczności przygotowania wniosku. W tym należy określić wysokość dotacji i wskazać szereg informacji o przyszłej działalności gospodarczej (np. rodzaj, termin rozpoczęcia). Dobrze też, by przyszły przedsiębiorca przygotował biznesplan. Te pozwoli mu w wyczerpujący sposób odpowiedzieć na wszystkie pytanie zadane przez urzędników.

Niskooprocentowana pożyczka

Nie każdy potencjalny przedsiębiorca jest zarejestrowany w urzędzie pracy. Osoby niemające szansy na otrzymanie bezzwrotnego wsparcia, studenci i absolwenci szkół średnich i wyższych mogą starać się o niskooprocentowaną pożyczkę z programu „Pierwszy biznes – pierwsze wsparcie”. Zasady pomocy zostały opracowane przez MPIPS i BGK, a maksymalna kwota, o jaką może starać się potencjalny przedsiębiorca to aż 75 tys. zł.

Niewątpliwą zaletą programu jest to, że początkujący przedsiębiorca może liczyć na otrzymanie całkiem sporych środków, które są nisko oprocentowane, dokładnie 0,25 stopy redyskonta weksli NBP, czyli 0,56% w skali roku. Kuszący jest też czas, na jaki można pożyczyć pieniądze – przedsiębiorca na spłatę ma aż 7 lat.

Zabezpieczenie pożyczki

Z punktu widzenia osób zainteresowanych powyższa pożyczka jest bardzo atrakcyjna, zwłaszcza że nie każdy bank ma w swojej ofercie produkty dla początkujących przedsiębiorców. Kuszące jest też niskie oprocentowanie. Osoby rozważające skorzystanie z takiej formy pomocy muszą pamiętać, że bank będzie chciał się zabezpieczyć przed nieodpowiedzialnymi pożyczkobiorcami.

Prawnym zabezpieczeniem pożyczek z programu „Pierwszy biznes – pierwsze wsparcie” jest weksel pożyczkobiorcy i poręczenie dwóch osób fizycznych. Trzeba jednak pamiętać, że bank – po rozpatrzeniu wniosku osoby zainteresowanej – może zażądać dodatkowego zabezpieczenia, np. ustanowienia hipoteki na nieruchomości należącej do wnioskodawcy.

Być własnym szefem

Pozyskanie środków na otworzenie własnej firmy nie jest dziś większym problemem, a osoby przedsiębiorcze mają wiele możliwości, by stać się szefem. Jeżeli przedsiębiorstwo będzie się dynamicznie rozwijało, warto pomyśleć zatrudnieniu pracownika. Również tu przedsiębiorcy mają wiele możliwości, mogą skorzystać np. z niskooprocentowanych pożyczek na utworzenie stanowiska pracy.

Założenie własnej firmy to jeden ze sposobów walki z bezrobociem. Taki model sprawdza się zwłaszcza w przypadku osób kreatywnych, a także potrafiących organizować sobie swój czas. Liczne źródła, z których można pozyskać kapitał na start powinny skutecznie pomóc w urzeczywistnieniu marzeń o własnej firmie.

Anna Borucka
Artykuł został przygotowany we współpracy z kontofirmowe24.pl – serwisem specjalizującym się w finansach dla przedsiębiorców i małych firm.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *