Controlling finansowy sposobem na ograniczanie wydatków w firmie

142360015587967800Jak zwiększyć konkurencyjność w branży i jakość produktów ograniczając jednocześnie koszty i wydatki w firmie? Jakie cechy powinno posiadać oprogramowanie umożliwiające controlling finansowy przedsiębiorstwa?

Światowy rynek podlega nieustannie wielu różnym zmianom, które stwarzają przedsiębiorstwom szereg nowych możliwości i wyzwań z którymi muszą się zmierzyć, jeżeli chcą osiągać sukcesy w branży i skutecznie współzawodniczyć ze swoimi konkurentami. Zdrowa konkurencja zmusza firmy do ciągłego rozwoju i poprawy jakości swoich wyrobów i usług przy ograniczaniu wzrostu kosztów działalności. W takich okolicznościach coraz więcej firm sięga po controlling finansowy, który jest narzędziem umożliwiającym ograniczenie kosztów różnych aspektów działalności firmy.

Jakość i efektywność

Na jakość i efektywność zarządzania ma bardzo duży wpływ szybkość reakcji na zmieniające się otoczenie biznesowe. Najważniejszym zadaniem controllingu finansowego jest zapewnienie struktury i bieżącej płynności finansowej. Bardzo ważnymi celami jest również utrzymanie na odpowiednim poziomie rezerw płynności oraz zapewnienie finansowania wszystkich przedsięwzięć inwestycyjnych.

Oprogramowanie kontrolujące finanse ma za zadanie stworzyć szkic sytuacji majątkowej w firmie w najbliższej przyszłości. Najczęściej planuje się bilans poszczególnych przedsiębiorstw na koniec budżetowego roku obrotowego, ale zaleca się planowanie sytuacji majątkowej firmy w zdecydowanie dłuższej perspektywie czasu. Szkic taki w dużej mierze daje nam możliwość ocenienia możliwości kredytowych przedsiębiorstwa oraz jego wiarygodności wśród potencjalnych kontrahentów. Budżet bilansów przewidujący stan naszych aktywów i pasywów jest nazywany bilansem pro forma.

Nowoczesny system controllingu finansowego powinien wspierać przedsiębiorstwo w następujących aspektach:

  • analiza i monitorowanie kondycji przedsiębiorstwa,
  • zarządzanie kosztami i wydajnością,
  • ocena realizacji budżetów i wyników finansowych,
  • sprawozdania zarządcze,
  • analizy wielowymiarowe – olap,
  • sprawozdania hierarchiczne,
  • planowanie i budżetowanie.

Systemy controllingu finansowego są niesłychanie rozbudowane i powinny odzwierciedlać podejmowane decyzje w kategoriach pieniężnych. Controlling powinien koncentrować się przede wszystkim na gromadzeniu kapitału wymaganego do finansowania funkcjonowania naszej firmy, aby zapewnić jej stabilność, szybszy rozwój i możliwość konkurowania z poczynaniami naszej konkurencji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *