Jakie są ulgi dla firm zatrudniających osoby niepełnosprawne?

niepelnosprawni-w-pracy

Jakie są ulgi dla zatrudniających osoby niepełnosprawne?

W Polsce jest więcej niż 2, 5 mln niepełnosprawnych, którzy są w wieku uprawniającym do podjęcia pracy. Pomimo tego, tylko co piąty z nich jest zatrudniony. By poprawić sytuację tych ludzi, stworzono projekt „Zakład Pracy Chronionej”, który różnymi przywilejami ma zachęcić przedsiębiorców do angażowania osób niepełnosprawnych w swoich firmach.

Dofinansowanie do wynagrodzeń

Pracodawca, który zatrudnia osobę niepełnosprawną, może ubiegać się o dofinansowanie, które pokryje część kwoty, jaką przeznacza na wypłatę dla tego pracownika. O takie wsparcie pieniężne mogą ubiegać się ci przedsiębiorcy, którzy prowadzą zakład pracy chronionej, w którym pracuje nie mniej niż 25 osób, a 6% spośród nich stanowią osoby niepełnosprawne. Zatrudnieni zaś mają podpisaną umowę na pełny wymiar godzin pracy. Po złożeniu wniosku i akceptacji, dofinansowanie jest przyznawane raz na dwa miesiące. Pracodawca, zanim złoży wniosek, musi pamiętać o tym, by regularnie opłacać składki na Fundusz. Ważne jest też to, by co miesiąc przesyłać informacje o liczbie zatrudnionych osób niepełnosprawnych i o stopniu ich niepełnosprawności. Nie spełnienie któregoś z tych warunków sprawi, że wniosek nie zostanie rozpatrzony.

Zwrot kosztów po przystosowaniu miejsc pracy

By pracodawca mógł ubiegać się o taką pomoc finansową, musi wykazać, że w przeciągu ostatnich 36 miesięcy zatrudnił osobę niepełnosprawną. Osoba ta natomiast poniosła uszczerbek na zdrowiu w zakładzie pracodawcy, bądź też była niezatrudnioną, poszukującą pracy, skierowaną na dane stanowisko przez powiatowy urząd pracy. W przypadku, kiedy pomieszczenie zostało zaadaptowane do potrzeb osoby niepełnosprawnej, przysługuje wówczas zwrot kosztów. Można także otrzymać rekompensatę finansową wtedy, gdy pracodawca zatrudnia dodatkowo pracownika, którego obowiązki sprowadzają się do służenia pomocą niepełnosprawnemu pracownikowi. Pracodawca, chcąc otrzymać zwrot kosztów, musi w każdym z tych przypadków złożyć właściwy wniosek, a także przedstawić faktury, które wskazują na poniesiony koszt. Ponadto przedsiębiorca musi uzyskać pozytywną opinię Państwowej Inspekcji Pracy, która potwierdzi, że stanowiska są przystosowane do pracy dla osób niepełnosprawnych.

Środki na pokrycie składek ZUS

Takie dofinansowanie pracodawca może uzyskać, gdy przedstawi informacje, które potwierdzą, że zatrudnia co najmniej 25 pracowników, w tym 6% z nich to osoby niepełnosprawne lub nie więcej niż 25 pracowników. Przedsiębiorca otrzyma więc środki na pokrycie składek dla osób zatrudnionych na umowę o pracę, a także dla niepełnosprawnych, którzy wykonują pracę nakładczą. Warunkiem przyznania takiego dofinansowania składek osób niepełnosprawnych jest przedstawienie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności przez te osoby.

Zwrot środków za przeprowadzone szkolenia

Pracodawca może ubiegać się o dofinansowanie związane ze zwrotem kosztów za przeprowadzone szkolenie dla osób niepełnosprawnych, gdy spełni odpowiednie warunki. Przedsiębiorca musi zawrzeć umowę ze starostą, w której będą wyraźnie określone warunki, na jakich można ubiegać się o zwrot, a także informacje o tym, jaka miałaby być jego wysokość. Po zawarciu umowy, pracodawca przedstawia dokument potwierdzający poniesiony koszt na przeprowadzone szkolenie. Zwrot można jednak otrzymać dopiero wówczas, gdy osoba niepełnosprawna zostanie zatrudniona na minimum dwa lata po tym, jak skończyła kurs i została przyjęta na stanowisko adekwatne do rodzaju ukończonego szkolenia.

Zwrot kosztów za zatrudnienie asystenta

Zatrudniając asystenta pracy osoby niepełnosprawnej, pracodawca może uzyskać zwrot kosztów poniesionych z tytułu płaconego mu wynagrodzenia. W takiej sytuacji przedsiębiorca, który stara się o taką rekompensatę, musi przedstawić dokument potwierdzający zawarcie umowę z asystentem, a także wykazać, że osoba, która została zatrudniona na stanowisku asystenta, wykonuje obowiązki, jakie mają na celu niesienie pomocy osobie niepełnosprawnej. Pomoc taka może ułatwiać niepełnosprawnemu porozumiewanie się z innymi pracownikami w zakładzie. Może także wiązać się z wykonywaniem czynności, z jakimi niepełnosprawny nie może sam sobie poradzić na danym stanowisku.

1 Komentarz

  1. Roman pisze:

    To co piszecie jest nic nie warte,nie pokrywa sie z prawda.Bylem zatrudniony w takim zakladzie,przepracowalem 7 lat i nagle rozwiazano ze mna umowe bo mialem tylko lekki stopien niepelnosprawnosci.Dzieki PFRON tysiace ludzi poszlo na bruk i taka jest prawda o zatrudnianiu osob niepelnosprawnych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *