Wielkość firmy i co jeszcze? Wybór firmy spedycyjno-transportowej.

W związku z globalizacją liczba firm działających za granicą stale rośnie, a organizacje, których specjalizacją jest transport i spedycja oferują możliwość radzenia sobie ze złożonością związaną z handlem międzynarodowym. Ponieważ międzynarodowi spedytorzy są uważani za głównego pośrednika logistycznego w handlu międzynarodowym, wybór partnera w tym zakresie jest istotnym elementem sukcesu firmy za granicą.

Ten artykuł po krótce analizuje kluczowe kwestie rozważane przez biznesmenów przy wyborze tego, komu powierzyć usługi spedycyjne. Chodzi między innymi o związek między charakterystyką środowiska biznesowego, w którym działają klienci, a czynnikami wpływającymi na wybór. Do zdefiniowania otoczenia biznesowego klienta trzeba uwzględnić przede wszystkim trzy czynniki:

• wielkość firmy,
• liczba destynacji,
• zakres korzystania z usług.

Czynniki te zawsze muszą zostać przeanalizowane, a następnie pogrupowane pod względem niezawodności, otoczenia biznesowego, zarządzania informacją, obsługi i cen i dopiero na tej podstawie można wybrać interesujące nas usługi spedycyjno-transportowe. Przy czym czynnikiem o najmniejszym znaczeniu zwykle jest zarządzanie informacją.

O czym trzeba pamiętać przy wyborze firmy spedycyjnej?

Aby zachować konkurencyjność w skali globalnej, przedsiębiorstwa muszą w coraz większym stopniu polegać na usługach dostawców pośrednich. Głównym pośrednikiem logistycznym w handlu międzynarodowym był tradycyjnie międzynarodowy spedytor towarowy – zwykle tacy obsługują cały międzynarodowy ładunek. Miało to miejsce w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Podobnie wiele firm dzisiaj korzysta z usług tego rodzaju, a lwia część międzynarodowych przewozów tych firm jest obsługiwane przez właśnie taką spedycję. Krótko mówiąc, firmy są bardziej niż kiedykolwiek świadome, że ich transport i spedycja wpłynie na zasoby organizacyjne, zarządzanie zapasami i planowanie produkcji, przepływy pieniężne i jakość produktów. Proces wyboru firmy staje się więc działaniem o wysokim priorytecie, w którym urzędnicy firmy, głównie menedżerowie logistyki, porównują firmy spedycyjne według szerokiego zestawu kryteriów i czynników.

Z racji tego, że temat ma tak wielkie znaczenie – odbyło się już niejedno badanie empiryczne które bada kluczowe czynniki wpływające na wybór firm, postrzegane przez ich klientelę. Celem takiego rodzaju badań jest zwykle było zidentyfikowanie i uszeregowanie kluczowych czynników przy wyborze dostawców. Trzeba po prostu wiedzieć, jak zorganizować te czynniki w grupy i uszeregować ich znaczenie, aby wreszcie była możliwa ocena wpływu otoczenia biznesowego klienta na wybór dostawcy. Wyniki badania mogą finalnie stanowić narzędzie, które może pomóc menedżerom logistyki w wyborze firmy spedycyjno-transportowej, z którą będą mogli podjąć współpracę na bazie której będą mogli podejmować mądre decyzje, rozwijać firmę i cieszyć się z jej prężności, zwłaszcza w dzisiejszych czasach.

Konsultacja merytoryczna artykułu: https://www.mw-spedition.com/.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *